Product classification

Contact Us

Donghai Rubber & Plastic (Guangzhou) Co., Ltd.

Address:

, 331 Xin 'an Road, Yonghe Economic Zone, Huangpu District, Guangzhou

Tel: (8620)3222-1291 (Operator)

FAX: (8620)3222-1290